Pecní vozy

Kompletní návrh pecního vozu od A do Z, včetně realizace a montáže.

PECNÍ VOZY NA VÝPAL CIHEL je možné dle otopného systému rozdělit na vozy pro stropní otop s použitím tahových tvarovek a boční otop s použitím podstavců a roštových desek.

PECNÍ VOZY NA VÝPAL STŘEŠNÍ KRYTINY se liší s ohledem na použité pálicí pomůcky, a to na výpal v U-kazetách a H-kazetách.

PECNÍ VOZY PRO TUNELOVÉ PECE jsou vyzdívány s ohledem na konkrétní provozní podmínky, jako je teplota výpalu, atmosféra v peci a přítomnost korozivních složek.

pecni-vuz